Nhóm Chủ Trương  ||  Các số Báo   ||  Từ Vựng Triết Thần  ||  Phiếu Đặt Báo  ||  Liên Lạc  ||  Nối kết

 

 

Thưa qúy vị độc giả,

Càng ngày giáo sĩ, tu sĩ cũng như giáo dân Việt Nam càng cảm nhận sâu xa hơn nhu cầu học hỏi và đào sâu thần học theo đà tiến mới của Giáo Hội hoàn vũ. 

Nói đến học hỏi và đào sâu là nói đến ngôn ngữ diễn đạt truyền thông. Có thông suốt ngôn ngữ, tức là sinh ngữ - ít nhất là những sinh ngữ chính các nhà thần học hiện đại đang dùng - thì mới thoải mái theo dõi suy tư của các thần học gia ngày nay, thì mới dễ dàng cập nhật kiến thức thần học được.

Các thứ tiếng đang được dùng nhiều nhất hiện nay trong lãnh vực thần học là tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Tây ban nha, và tiếng Ý. Không phải là không có nhiều người thông thạo các thứ tiếng này giữa giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân Việt Nam; nhưng cũng phải nhận rằng đại đa số không có cơ hội làm quen với tất cả hay là với một vài trong các thứ tiếng nói trên. Vì thế, việc chuyển dịch các bản văn thần học căn bản hoặc danh tiếng sang tiếng Việt là việc làm được người kitô Việt xét thấy cần, nhất là trong giai đoạn hiện nay. Thực ra, không riêng gì người kitô Việt, mà cả các anh em kitô các nưóc Âu Mỹ cũng đều cảm thấy cần phải dùng con đường dịch thuật mà chia xẻ tư tưởng thần học với nhau.Và cho dù có thông thạo sinh ngữ chăng nữa, việc theo dõi và chọn lọc để nghiên cứu các bản văn các nhà thần học phổ biến trong thế giới là một việc hầu như không làm nổi đối với đại đa số. Điều này, anh em kitô khắp nơi cũng đã thấy. Chẳng thế mà từ Đông sang Tây, từ Nam chí Bắc trong thế giới Công Giáo đều thấy xuất hiện nhan nhản các thứ tuyển tập thần học.

Vì những lý do nêu trên đây, chúng tôi, một nhóm linh mục người Việt đang phục vụ tại nhiều nước, muốn cùng nhau hợp tác làm công việc dịch thuật thần học, mong đóng góp được phần nào trong sứ mạng đẩy mạnh đà học hỏi và nghiên cứu các môn học thánh giữa người kitô Việt Nam.              

Hợp Tuyển Thần Học.

 

Kể từ tháng Hai năm 2002, Đã có  lần đến thăm trang web này