Trang Đầu  ||  Các số Báo   || Từ Vựng Triết Thần  ||  Phiếu Đặt Báo  ||  Liên Lạc  ||  Nối kết

 

Chủ Biên: Bùi Quang Minh, S.J.

Phụ Biên: Nguyễn Văn Yên, S.J.


Với Sự Hợp Tác Của:


- Giai đoạn sau (từ 2016)

Cao Gia An, S.J.  Trần Quốc Anh, S.J. Trần Khắc Bá, S.J. Nguyễn Công Đoan, S.J.  Phạm Tuấn Nghĩa, S.J. Trần Thanh Tân, S.J.  Nguyễn Hai Tính, S.J.


- Giai đoạn đầu (1991-2012)

Phạm Văn Ái, S.J. (Úc Đại Lợi) Trần Đức Anh, O.P. (Ý Đại Lợi) Đỗ Quang Biên (Hoa Kỳ, †) Vũ Kim Chính, S.J. (Đài Loan)   Phan Đình Cho (Hoa Kỳ Đinh Đức Đạo (Ý Đại Lợi) Trần Văn Hoài (Ý Đại Lợi) Vũ Xuân Huyên (Thụy Sĩ, †) Trần Văn Khả (Ý Đại Lợi) Lại Văn Khuyến (Hoa Kỳ) Nguyễn Tiến Lãng, CSsR (Pháp)  Ngô Minh, S.J.  Nguyễn Thế Minh, S.J.  Trần Đình Nhi (Hoa Kỳ)   Nguyễn Văn Phương (Ý Đại Lợi) Nguyễn Văn Sĩ, OFM (Ý Đại Lợi) Nguyễn Đoàn Tân, OFM (Hoa Kỳ) Phan Tấn Thành, O.P. (Ý Đại Lợi) Hoàng Minh Thắng (Ý Đại Lợi) Nguyễn Chí Thiết (Pháp) Nguyễn Đức Thụ, S.J. (Úc Đại Lợi) Trần Ngọc Thụ (Vatican,†) ; Bùi Hữu Thư (Hoa Kỳ) Nguyễn Trọng Tước, S.J. (Hoa Kỳ) Phạm Minh Ước, S.J. (Úc Đại Lợi) Phạm Văn Vượng (Phi Luật Tân)