KITÔ HỌC , Số II

MỤC LỤC:

Lời nói đầu

Những dạng loại Kitô học trong Tân Ước

Ðức Giêsu trong tư thế là con người

Ðức Giêsu là Thiên Chúa

LỜI NÓI ÐẦU

Quý Vị độc giả,

Qua nội dung số đôi 27&28 này, HTTH xin gửi đến Quý Vị ba chương tiếp theo [1] – tức là các chương từ 4 đến 6 – của tập khảo luận trường thiên về Ðức Kitô – Kitô Học – do linh mục F. Gómez Ngô Minh [2] thực hiện. Những phần còn lại của tập khảo luận sẽ được tiếp tục giới thiệu đến Quý Vị trong các số sắp tới [29-31] của HTTH.

Cũng xin lưu ý: để giữ tính chất toàn bộ của tập Kitô học, trang của các số HTTH đăng tải nội dung thiên khảo luận, sẽ được đánh số liên tục từ trang 1 cho đến hết.

 

                                                         Kính chào Quý Vị

HỢP TUYỂN THẦN HỌC        

 


[1] Về ba chương đầu của tập Kitô học, xin xem Hợp Tuyển Thần Học, số 26 (2000) 1-136.

[2] Về tác giả xin xem “Lời Nói Ðầu,” Hợp Tuyển Thần Học, số đôi 18&19 (1997) i-ii. Của cùng một tác giả, còn có cuốn The Good Shepherd: Pastoral Approaches to Chris­tology (Mani­la: the Cardinal Bea Institute, Ateneo de Manila University, 1997).


Trở về  "Mục Lục"