KITÔ HỌC, Số III

MỤC LỤC:

Lời nói đầu

Kitô học: Hành trình trắc trở

Ðức Giêsu chịu chết

Công trình Ðức Giêsu

Ðấng Cứu Ðộ duy nhất

Emmanuen

LỜI NÓI ÐẦU

  Quý Vị độc giả,

  Qua nội dung số đôi 29&30 này, HTTH xin gửi đến Quý Vị năm chương cuối [1] – tức là các chương từ 7 đến 11 – của tập khảo luận trường thiên về Ðức Ki­tô – Kitô Học – do linh mục F. Gómez Ngô Minh [2] thực hiện. 

 Cũng xin lưu ý thêm là: để giữ tính chất toàn bộ của tập Kitô học, trang của các số HTTH đăng tải nội dung thiên khảo luận, sẽ được đánh số liên tục từ trang 1 cho đến hết.

                                       

Kính chào Quý Vị,

HỢP TUYỂN THẦN HỌC        

 


[1] Về sáu chương đầu của tập Kitô học, xin xem Hợp Tuyển Thần Học, các số 26 (2000) 1-136, 27&28(2000)137- ...

[2] Về tác giả xin xem “Lời Nói Ðầu,” Hợp Tuyển Thần Học, số đôi 18&19 (1997) i-ii. Của cùng một tác giả, còn có cuốn The Good Shepherd: Pastoral Approaches to Chris­tology (Mani­la: the Cardinal Bea Institute, Ateneo de Manila University, 1997), và Tập khảo luận trường thiên về “Giáo hội học”: xin xem HTTH, các số 18- 22 (1997-1998).

 


Trở về  "Mục Lục"