Giáo dân trong Hi Thánh

MỤC LỤC:

Lời nói đầu

Giáo dân trong Hội Thánh

Giáo dân trong lịch sử

Giáo dân với các thừa tác vụ

Thừa tác vụ hành chánh

Thừa tác vụ huấn dụ

Thừa tác vụ cho thế giới

Phụ nữ trong Hội Thánh

 

LỜI NÓI ÐẦU

Quý Vị độc giả,

Qua nội dung số 34 này, HTTH xin được hân hạnh gửi đến Quý Vị thiên khảo luận về chủ đề Giáo Dân trong Hội Thánh do linh mục F. Gómez Ngô Minh thực hiện .

Dù không phải là xa lạ, chủ đề cũng hàm chứa những khía cạnh cần được đào sâu và nêu bật, cũng như cần được thiết thực ứng dụng không chút chần chừ, lần lữa, vào trong cuộc sống cụ thể của Hội Thánh, của một Hội Thánh đang phải chèo chống cam go giữa dòng lịch sử đầy biến động ngày nay, và đang cần vận dụng hết mọi tiềm năng sẵn có để đối phó với những thách đố thời đại mới đưa ra.

                                                 

Kính chào Quý Vị,  

 

 HỢP TUYỂN THẦN HỌC


Trở về  "Mục Lục"