CHỦ ĐỀ : KINH THÁNH

 

HTTH SỐ 40&41, NĂM THỨ MƯỜI SÁU (2007)

Lời nói đầu

Kinh Thánh với việc quy điển hóa và công nhận linh hứng tính

Tiến trình tiếp nhận các sách được linh hứng trong các thế kỷ đầu Giáo hội

Vấn đề quy điển hóa và linh hứng với những quan liên có tầm trọng yếu định đoạt

Vấn đề nới rộng quy điển Kinh thánh trong các thế kỷ đầu Giáo hội

Tiến trình biệt cách hóa phương thức nghiên cứu Kinh Thánh từ hơn ba thế kỷ nay

LỜI NÓI ĐẦU

Quý Vị độc giả,

Ví Kinh Thánh như rừng sâu, biển rộng khôn dò? Thì cũng chưa nói lên hết được. Bởi làm sao đào cho đến tận gốc bao nhiêu chiều kích khác nhau vây quanh bộ sách: thời gian, lịch sử, văn hóa, văn minh, ngôn ngữ... và mỗi chiều kích lại còn mang tính chất đa nguyên riêng.

Rồi ngoài ra và vượt lên trên hết, còn có chiều kích thiêng liêng, thần linh, siêu việt của cuốn sách có một không hai.

Đó là nhìn Kinh Thánh trong thể dạng đã hoàn chỉnh hình thành.

Nhưng, Kinh Thánh không phải là một bộ sách được Thiên Chúa gửi nguyên bì từ trên trời xuống, mà là được thai nghén và sinh ra qua một tiến trình có thể nói là rất phức tạp, rất cam go.

Ngôi Hai nhập thể đã được thai nghén trong dạ và sinh ra từ cung lòng Đức Maria thế nào, thì cũng tương tự như thế, Lời Chúa đã được thai nghén và sinh ra từ giữa lòng Giáo Hội, qua một tiến trình kéo dài, cam go với việc tuyển chọn các văn bản – giữa không biết bao nhiêu là bản viết về các biến cố liên quan đến cuộc đời dương thế của Đức Giêsu Kitô – nhìn nhận linh hứng tính của chúng và liệt kê chúng vào danh mục chính thức hoặc quy điển. Nói cách khác: nhận chúng là những văn bản ghi lại Lời của chính Thiên Chúa.

* * * * *

Để có khả năng “sinh hạ Lời Chúa” như thế, Giáo Hội cũng phải được “Thánh Thần ngự xuống” và “quyền năng Đấng Tối Cao... tỏa bóng” trên mình[1] – “Ai nghe các con là nghe Thầy”[2] – Khả năng có thể được gọi là “đặc ân vô ngộ” trong việc nhìn nhận các văn bản, coi đó là Lời Chúa, cũng như trong việc chính thức giải thích ý nghĩa của chúng. Phủ nhận chân lý cơ bản này thì chẳng khác chi làm cho cuốn Kinh Thánh rơi vào tình trạng “mất gốc”...

* * * * *

Nội dung số kép HTTH 40&41 này xin được giới thiệu đến Quý Vị một số bài viết về các vấn đề liên quan đến tiến trình hình thành phức tạp và cam go của Kinh Thánh, để qua đó, càng ý thức hơn về hồng ân biết được chắc chắn mình đang có sẵn Lời Chúa trong tầm tay.

 

Kính chào Quý Vị,

 HỢP TUYỂN THẦN HỌC


[1] x. Lc 1:35.

[2] Lc 10:16


Trở về  "Mục Lục"