HỢP TUYỂn THẦn HỌC sỐ 42

        

    MỤC LỤC:

Lời Nói Đầu

Định Mức Thần Học với việc giải thích tín điều

Thánh Lễ Không Lời Truyền Phép: Vấn đề thành sự đối với  Kinh Nguyện Thánh Thể Addaї và Mari

Thực Tại Cánh Chung: Một số vấn đề đang được đặt ra

LỜI NÓI ĐẦU

 Quý Vị độc giả,

Đôi lúc, tầm trọng yếu của một văn kiện không nhất thiết tùy thuộc vào bề dài hoặc số trang của văn bản. Đó là trường hợp văn kiện do Ban Cố Vấn Tòa Thánh đặc trách về Hiệp nhất kitô phê chuẩn ngày 20 tháng 7 (công bố ngày 26 tháng 10) năm 2001, tựa đề: Chỉ đạo về việc thông hiệp Thánh Thể giữa Giáo hội Canđê và Giáo hội Asxyri bên Đông phương . Văn bản chỉ vỏn vẹn có 2 trang rưởi giấy khổ letter (bằng lối hơn 4 trang HTTH ); thế mà linh mục Robert Taft, nguyên giáo sư Giáo Hoàng Học Viện Đông Phương tại Rôma, đã đi đến chỗ khẳng định đó là “văn kiện quan trọng nhất của Huấn quyền kể từ công đồng Vaticanô II.”[1]

Nội dung số HTTH 42 này xin giới thiệu đến Quý Vị bài viết của cha G. Vanhoomissen, sj, tựa đề “Thánh Lễ không lời truyền phép” bàn về văn kiện nói trên.     

* * * * *

 Lên tiếng dồn dập để yêu cầu đóng góp thì không tiện; mà không lên tiếng chi hết thì lại bị hiểu là không còn nhu cầu! Nhưng làm sao mà không còn nhu cầu? Vậy, xin gióng lên đây một tiếng chuông nhè nhẹ để xin Quý Vị tiếp tục yểm trợ HTTH như các năm trước. Mọi đóng góp xin trao về các địa chỉ ghi ở trang bìa 2 (trước / trong) của tập san. Chân thành đa tạ!

* * * * *

Có một điều xin được yêu cầu, đó là: xin cho trụ sở ấn hành hoặc tòa soạn biết mỗi khi thay đổi địa chỉ. Nhiều số báo đã bị trả về bởi không tìm ra địa chỉ độc giả. Bưu phí thì mất mà chẳng được gì!

 

Kính chào Quý Vị,

 

HỢP TUYỂN THẦN HỌC

     [www.htth.org]

 [1] Taft R., “Mass without the Consecration? The Historic Agreement on the Eucharist between the Catholic Church and the Assy­rian Church of the East Promul­gated 26 October 2001,” trong Worship 77 (2003) 483.

 


Trở về  "Mục Lục"